"Paradox en direct sur scène" Premières premières de septembre 2021!

"Paradox en direct sur scène" Premières premières de septembre 2021!

La scène joue l'adaptation du projet multimédia "Paradox Live" - ​​intitulée "Paradox Live sur scène", a été annoncée! "Paradox en direct sur scène" vedette les acteurs 2.5D populaires dans les rôles principaux, y compris:

BAE Suzakuno Allen: Hiroki Sana Tsubame Natsujun: Koji Kominami Ann Faulkner: Riona Tatemichi

Les moustaches du chat Nishimon Nishimon: Yuki Kimisawa Tohei Kamibayashi: Yuya Asato Jujube Ryu: Noboru Horiumi Yamido Four Seasons: Ryû Kiyama

Cozmez Yado Nogami Konami: Tsubasa Kizu Natsuki Osaki: Natsuki Osaki

Akanyatsura Yori Midoriïishi: Naoki Takeshi Masakuniyoshi: Shota Kawakami Hokusai Seiki: Seiya Inagaki Satsuki Ito: Tatsuyuki Kobayashi Reo Maruyama: Masaru Kamikoshi

"Paradox en direct sur scène" Premiere au Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball à Tokyo du 9 au 12 septembre 2021, suivi immédiatement par une représentation à la ville de Théâtre Umeda Arts Theatre à Osaka du 16 au 19 septembre 2021.

Pinterest